ImmoCaution Residentieel – Huurwaarborg zonder deposito

This page as PDF

Huur doordacht met deze huurwaarborg zonder deposito.

ImmoCaution® is een borgtochtverzekering voor huurwaarborg zonder bankdeposito voor huurders met een huurcontract, waarbij de huurder geen geld meer hoeft vast te zetten en hier vrij over kan beschikken door ImmoCaution® af te sluiten, online of bij een tussenpersoon. Met ImmoCaution® betaalt de huurder een bescheiden jaarlijkse verzekeringspremie, en onze verzekeraar verbindt zich ertoe alle vorderingen van de huurder, zoals vastgelegd in het huurcontract, te dekken tot maximaal het verzekerde bedrag.

De verhuurder beschikt kosteloos over een zekerheidsstelling van drie (3) maanden huur. Deze zekerheidsstelling wordt afgegeven door Atradius ICP, al 60 jaar gespecialiseerd in het selecteren van kredietrisico’s bij particulieren in België en Luxemburg.

ImmoCaution® wordt aanbevolen door het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat, en door de meeste beroepsorganisaties van makelaars in onroerend goed.

VERZEKERAARS – Atradius ICP, A-rating

EuroCaution/EuroWaarborg kondigt vanaf 31 juli 2018 de stopzetting van ImmoWaarborg Retail

EuroCaution heeft beslist om vanaf 30 juni 2018 de commercialisering/verkoop van het product ImmoWaarborg (de huurgarantie voor particulieren zonder deposito) stop te zetten.

Wat met bestaande polissen ?

De bestaande contracten blijven lopen.  Alle uitgeschreven waarborgtochtcertificaten blijven geldig tot verbreking van het huurcontract tussen de verhuurder en de huurder.

De verhuurder blijft ingedekt voor het gevraagde huurwaarborgbedrag tot melding van de verhuurder zelf dat er een verbreking is van het huurcontract.

Hoe een schadedossier melden ?

Voor de lopende garantie contracten, zal de melding van een schadedossier ongewijzigd blijven.  U blijft voor dezelfde voorwaarden ingedekt zoals bij ondertekening van het contract.