ImmoCaution Business – Huurwaarborg zonder deposito

This page as PDF

Huurwaarborg zonder deposito voor bedrijven, op verzoek

ImmoCaution® Business is een financiële garantie, afgegeven door een verzekeraar, die in de plaats komt van de bankgarantie, deposito in contanten, of elke andere vorm van deposito’s die een bedrijf geeft aan de eigenaar van het verhuurde goed.

Met ImmoCaution® verbindt de garant Atradius ICP, een kredietverzekeringsmaatschappij, zich ertoe de vorderingen van de verhuurder, zoals vastgelegd in het huurcontract, op verzoek en onherroepelijk te dekken tot maximaal het verzekerde bedrag, zonder de noodzaak een bankgarantie aan te vragen.

VERZEKERAARS – Atradius ICP

JAAR – 2012

EuroCaution/EuroWaarborg kondigt vanaf 31 juli 2018 de stopzetting van ImmoWaarborg Retail

EuroCaution heeft beslist om vanaf 30 juni 2018 de commercialisering/verkoop van het product ImmoWaarborg (de huurgarantie voor particulieren zonder deposito) stop te zetten.