(Bank)garantie en Borgtochten

This post is also available in: fr nl en

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke contracten behoeven in toenemende mate de inbreng van een garantie of borgstelling om de cliënt of openbare instelling te beschermen.
De behoefte aan borgtochten en garanties die hieruit voortvloeit, leidt tot een afname van het aantal bankkredietlijnen en derhalve tot een afname van uw bewegingsvrijheid op het gebied van financiering en investeringen.
Door de invoering van een garantielijn en of borgstelling door een verzekeraar behoudt u uw bewegingsvrijheid en bent u in staat uw financiële middelen te diversifiëren.
Dankzij de door EuroCaution verkregen borgstellingen en garanties voldoet u aan de eisen van uw wederpartijen op het gebied van zekerheidsstelling, en worden uw bankkredietlijnen beschermd.

Wij bieden borgtochten en garanties aan, waaronder:

 • uitvoeringsgaranties
 • terugbetaling van aanbetalingen
 • onvoorwaardelijke garantiestellingen
 • verkoopgaranties m.b.t. nieuwbouw
 • betalingsgaranties
 • milieugaranties
 • financiële leningsgaranties

(Niet-uitputtende lijst)

De pluspunten van EuroWaarborg

 • Verzekeraars in het bezit van een A-rating
 • Mogelijkheid van afgiftes in het buitenland
 • Interne gespecialiseerde verzekeringsadviseurs
 • Vermogen zich te voegen bij bankinstellingen in het kader van syndicaatvorming voor een garantielijn
 • Vermogen tot het gezamenlijk garanderen van, of deels deelnemen aan, samen met een andere garant (bank of verzekeraar), de uitgifte van een bijzondere garantie of een borgtocht -en garantielijn.