Voltooiingswaarborg – Luxemburg

This post is also available in: fr nl en

De verkoper van een gebouw in aanbouw (VEFA) is verplicht te voorzien in een financiële complete voltooiingswaarborg van het gebouw, want in het geval van faillissement/verdwijning van de verkoper, moet een verzekeraar garant staan voor de voortzetting van de bouw overeenkomstig de oorspronkelijke aannemingsvoorwaarden, zoals afgesproken tussen de verkoper en de koper. Wanneer een financiële voltooiingswaarborg is vastgelegd, wordt deze omgezet in een terugbetalingsgarantie op het moment dat wordt vastgesteld dat de bouw uit materieel of juridisch oogpunt niet tot stand kan worden gebracht.

Voordelen van ons aanbod:

  • Waarborg verleend door een Luxemburgse verzekeraar in het bezit van een A-rating van AM Best.
  • Geen impact op uw bankkredietlijnen
  • De kopers storten het geld direct op uw bankrekening.
  • Een veel lager tarief dan dat van lokale bankinstellingen.
  • Mogelijkheid om in te tekenen op een aanzienlijke kredietlijn om een veelheid aan projecten te waarborgen.
  • Snelheid: nadat alle gegevens zijn verzameld, nemen wij binnen 72 uur een beslissing over de dekkingsmogelijkheden.
  • Vereenvoudiging van administratieve taken: geautomatiseerde facturering, afgifte van borgtochten binnen 24 uur, mogelijkheid van procesautomatisering middels integratie van informatica.