Voltooiingswaarborg 5% – Wet-Breyne

This post is also available in: fr nl en

Artikel 12 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de bouw en de verkoop van nieuwbouwwoningen of woningen in aanbouw (‘wet-Breyne’ genoem d) regelt de contractuele betrekkingen tussen opdrachtgevers en aannemers van bepaalde werken, en voorziet in een verplicht waarborgstelsel van 5% voor aangesloten ondernemers zodat de bouw volledig wordt voltooid.

Voordelen van ons aanbod:

  • – Waarborg verleend door een Luxemburgse verzekeraar in het bezit van een A-rating van AM Best.
  • Geen impact op uw bankkredietlijnen.
  • Vrijgave van de vereenvoudigde waarborg
  • Gegarandeerd het meest aantrekkelijke tarief (bij vergelijkbare voorwaarden en rating).
  • Mogelijkheid om in te tekenen op een aanzienlijke kredietlijn om een veelheid aan projecten te waarborgen.
  • Snelheid: Besluitvorming binnen 72 uur
  • Vereenvoudiging van administratieve taken: geautomatiseerde facturering, afgifte van borgtochten binnen 24 uur, mogelijkheid van procesautomatisering middels integratie van informatica.