FORGOT YOUR DETAILS?

Pack Serenity: de volledige bescherming van de verhuurder

Pack Serenity is voorbehouden aan de verhuurder(s) wiens huurder(s) een ImmoCaution-huurgarantie hebben afgesloten, en aan verhuurders die het beheer van hun goed hebben toevertrouwd aan een vastgoedbeheerder.

Een investering in onroerend goed is vaak een goede belegging, maar het vinden van een goede huurder is niet altijd even gemakkelijk, en zelfs wanneer u de ideale huurder heeft gevonden, kunnen er zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen. De huurder kan snel een bron van conflict, zorgen en geldverlies worden.

Gebeurtenissen als het verliezen van werk, uit elkaar gaan, voortijdig vertrek of onenigheid kunnen de relatie tussen huurder en verhuurder op scherp stellen.

Het Pack bevat de volgende standaard garanties:

Geldelijk verlies

Verzekert de begunstigde van terugbetaling van :

 • In de huurovereenkomst vermelde huursommen, eventuele lasten en belastingen
 • Door de rechtbank vastgestelde bezettingsvergoedingen
 • Kosten van uitzettingsprocedures
 • Proceskosten
 • Het vaststellen van de opzegtermijn bij overlijden van de huurder

Schade aan huurobjecten

Verzekert de begunstigde van terugbetaling van:

 • Reparatiekosten ten gevolge van schade geleden door de in de huurovereenkomst vermelde goederen en installaties
 • Materiële schade ten gevolge van een uitzettingsprocedure
 • Kosten en honoraria van experts
 • De helft van de kosten verbonden aan het opmaken van de eindinventarisatie door de deurwaarder
 • Vergoeding voor gederfde huurinkomsten gedurende de herstelwerkzaamheden

Rechtsbijstand:

Tussenkomst tot maximaal € 19 452 per geschil, inclusief :

 • Het verstrekken van uitgebreid advies en bruikbare informatie
 • Het streven naar een minnelijke schikking die overeenkomt met de belangen van de verhuurder
 • De bekostiging van honoraria van advocaten en noodzakelijke uitgaven voor de beslechting van het geschil

U wilt graag een gepersonaliseerd aanbod ontvangen?

Neem contact op met ons en vraag een gepersonaliseerd aanbod en het inschrijvingsformulier aan

Optionele garanties

Uitbreiding van rechtsbijstand naar derden

 • Beschermt de belangen van de niet-inwonende eigenaar tegen derden, voor mogelijke geschillen die verband houden met het verzekerde goed (mede-eigenaar, verwarmingstechnicus, bankier, verzekeraar,...)

Vacante huur

 • Vergoedt het geldelijk verlies dat de verzekerde lijdt ten gevolge van het vrijstaan van het verzekerde goed

Bepalen van de opzegtermijn

 • Vergoedt achterstallige huur bij voortijdig, heimelijk of onaangekondigd vertrek van de huurder

Documentatie

 • Algemene voorwaarden Serenity
 • Algemene voorwaarden - Deel Rechtsbijstand
 • Algemene voorwaarden - Deel Uitgebreide rechtsbijstand
 • Voorlichtingsbrochure
 • Acceptatievoorwaarden
 • Productblad

Demande de devis - Bailleur

Vous souhaitez recevoir une offre personnalisée. Remplissez le formulaire ci-dessous et nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.

TOP